Achiziţionare ţevi din polivinilclorid pentru canalizare gravitaţională (PVC). Data limita: 03.01.2018, ora 10.00

271

Invitaţie de participare