Achiziţionare ţevi din polivinilclorid pentru canalizare gravitaţională (PVC). Data limita: 06.06.2017, ora 10.00

348

Invitaţie de participare