Achiziţionarea echipamentelor de măsurare şi monitorizare (EMM) a debitului de apă pentru asigurarea proceselor tehnologice la S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Data limita: 17.04.2018, ora 10.00

227

Invitaţie de participare