Achiziţionarea, montarea, testarea şi punerea în funcţiune a sistemului de dozare a hipocloritului de sodiu şi coagulantului cu ajutorul pompei de dozare în or. Vadul lui Vodă. Data limita: 15.05.2018, ora 10.00

190

Invitaţie de participare