Achiziţionarea sacilor din geotextile pentru deshidratarea nămolului la Staţia de epurare a apelor uzate din mun.Chişinău. Data limita: 10.04.2018, ora 10.00

192

Invitaţie de participare