Achiziţionarea sacilor din geotextile pentru deshidratarea nămolului la Staţia de epurare a apelor uzate din mun.Chişinău. Data limita: 27.03.2018, ora 10.00

206

Invitaţie de participare