Administratia ACC va inspecta joi, 10 mai primul santier de lucru privind reabilitarea a circa 190 km retele de apeduct si 7 km de canalizare

187

În cadrul implementării Programului de reabilitare a cca. 190 km de reţele de alimentare cu apă şi cca. 7 km de reţele de canalizare în mun. Chişinău, vă comunicăm că, în ziua de joi, 10.05.2018, la ora 11:00, va vea loc o inspecţie a primului şantier de lucru deschis în comuna Tohatin.
Lucrările sunt efectuate de către compania S.A. „OCIDE Construccion” din Spania şi prevăd montarea conductelor de apă din fontă ductilă cu diametrul de 250 mm, precum şi din polietilenă cu diametre cuprinse între 25 şi 225 mm. Scopul lucrărilor este asigurarea accesului consumatorilor la servicii moderne de apă, precum şi reducerea pierderilor în reţea.
La începutul lunii iunie 2018 este planificată deschiderea următoarelor şantiere de lucru în sectoarele Buiucani (cartierul locativ din str. Alba Iulia, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Onisifor Ghibu) şi Râşcani (cartierul locativ din str. A.Doga şi str. T.Vladimirescu).
Precizăm că lucrările de reabilitare a reţelelor de apă vor fi efectuate preponderent în curţile blocurilor locative din mun. Chişinău, precum şi în localităţile Tohatin, Durleşti, Vatra, în perioada aprilie 2018 – iunie 2019.
Amintim că implementarea acestui contract face parte din Programul de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă în mun. Chişinău (numit în continuare Program), finanţat din sursele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ale Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi din grantul investiţional oferit de Facililitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene (FIV).