Administrația furnizorului de apă vine cu precizări în ceea ce privește contractele individuale

380

Administrația S.A. „Apă-Canal Chişinău”, având calitatea de cel mai mare operator de servicii,  vine cu următoarele precizări în ceea ce privește ultimile modificări a prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, operate prin votul a 81 de deputați.

Ţinem să menţionăm că, problema vizând încheierea contractelor individuale între operator şi consumatorul din apartament situat în blocul locativ, a fost discutată în repetate rânduri, începând cu etapa de elaborare a legii supusă modificării, cât şi pe parcursul implementării acesteia, încercându-se de a se găsi soluţii optime de reglementare a instituţiei respective. Context în care S.A. „Apă-Canal Chişinău” a înaintat un şir de propuneri de modificare complexă a prevederilor alin. (4) art. 29 din lege, (încheierea contractelor individuale) în vederea aplicării uniforme a acestuia, care cu părere de rău nu au fost luate în considerare.

Totuşi ţinem să remarcăm că modificarea operată la lit.a) alin. (4) art. 29, nu garantează la moment încheierea contractelor individuale cu consumatorul din apartament, or în contextul prevederilor alin. (4) art.29, încheierea contractelor individuale se va efectua obligatoriu cu respectarea exhaustivă a tuturor condiţiilor cuprinse în lit. a)-e) , din aliniatul sus-menţionat,  și aici vorbim despre aprobarea tarifului distinct, reparația rețelelor interioare din bloc de către gestionar din contul locătarilor, dar și transmiterea rețelelor de către gestionar operatorului). În acest sens, S.A. „Apă-Canal Chişinău” va înnainta Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică o cerere privind aprobarea tarifului distinct.

Amintim că, deputații au votat un proiect de lege ce prevede că toți operatorii care prestează servicii publice de alimentare cu apă și canalizare vor încheia contracte individuale cu fiecare proprietar de locuințe, la solicitarea uneia dintre părți. Contractele se vor semna în termen de 30 de zile din momentul depunerii solicitării.
Proiectul de lege a fost votat de către 81 de deputați. Alte două inițiative legislative în domeniul alimentării cu apă și canalizare urmează să fie comasate și vor reglementa implementarea noilor prevederi.