Atenție! Unii agenți economici riscă să rămână fără apă, dacă vor continua să deverseze ape uzate cu concentrații majorate de poluanți

143

Circa 90 de agenți economici din Chișinău sunt în vizorul furnizorului de apă. În acest sens, aceşti agenţi economici au primit prescripții şi au fost avertizaţi despre necesitatea strigentă de adeversa în sistemul public de canalizare a apele uzate cu concentraţii majorate, de poluanți. În caz contrar, riscă  să le fie suspendată furnizarea apei potabile, sau recepţionarea apelor uzate.

 

Astfel, furnizorul de apă, reiterat solicită tuturor agenților economici suspendarea deversării în sistemul public de canalizare a apelor uzate cu depaşiri sporite ale ingredienţilor poluanţi. Mai mult, pentru a evita suspendarea contractelor, furnizorul de apă îndeamnă toți consumatorii care prestează servicii de producție să revadă procesul tehnologic și să nu deverseze substanțe care depășesc concentranțiile maximal admisibile (CMA).  Și aceasta deoarece, urmare a constatării faptului nominalizat, se aplică plata, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Mai mult art. 22, alin. (19) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, dispune expres: “consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a materialelor ce au provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare”.

 

Apelul vine mai cu seamă și în contextul în care de la începutul anului curent a demarat implementarea Contractului  ,,Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului”, conform Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă din municipiul Chişinău, finanţat din sursele creditelor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi din Grantul Investiţional oferit de Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene (FIV UE).

Astfel, în scopul asigurării implementării cu succes a Contractului privind ,,Reabilitarea Staţiei  de epurare a apelor uzate şi linia nouă de tratare a nămolului”, în rezultatul încercărilor de laborator a probelor prelevate, în cazurile constatării de depăşiri majore a CMA de poluanţi, furnizorul de apă va informa agenţii economici despre neadmiterea deversărilor de ape uzate în sistemele publice de canalizare, iar la necesitate vor solicita suportul instituţiilor abilitate pentru întreprinderea măsurilor ce se impun.