Componenţa Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea achizițiilor bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în cadrul S.A. „Apă-Canal Chişinău”

307

Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea achizițiilor bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în cadrul S.A. „Apă-Canal Chişinău”