S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează: CONTROLOR, categoria 4

380

I. Cerinţe de bază:
– Controlorul trebuie să posede studii medii sau secundare profesionale.
– Limba oficială a Republicii Moldova, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.
II. Responsabilităţi:
– Să citească indicaţiile contoarelor de apă
– Să efectueze înscrieri în fişa de evidenţă a contorului
– Să verifice starea tehnică a apometrului, la citirea indicaţiilor de pe contoarele de apă;.
Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 410 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.