Echipele S.A. ”Apă-Canal Chişinău” au intervenit operativ pentru remedierea tuturor avarierilor la reţelele publice

447

În perioada 6 mai – 9 mai, colaboratorii S.A. ”Apă-Canal Chişinău” (ACC) au asigurat buna desfăşurare a proceselor de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate activând conform programului stabilit, cu intervenire imediată în situaţiile de avarii la reţele.

Astfel, echipele întreprinderii au executat lucrări de remediere a 111 de avarieri la reţelele de apeduct, majoritatea fiind din oţel, cu diametrul cuprins între 50-600 mm. Totodată, au fost realizate lucrări de înlăturare a blocajelor la reţelele de canalizare conform celor 102 fişe de lucru deschise.

Pentru ziua de 10 mai, la moment, de către Serviciul dispeceratul central sunt deschise 28 fişe de lucru pentru lichidarea avarierilor la reţelele de apă, produse pe mai multe străzi din capitală. În scopul executării unor lucrări de remediere a avarierilor la reţele, pe câteva străzi sunt prevăzute deconectări de apă (vezi rubrica Deconectări pe site-ul întreprinderii – www.acc.md). Totodată, anunţăm, că sunt înregistrate 76 de situaţii de avariere la reţelele de canalizare, pentru care, de asemenea, sunt prevăzute un şir de lucrări care vor fi efectuate pe parcursul zilei curente.

Echipele de intervenţie depun eforturile necesare pentru ca toate avarierile sau disfuncţionalităţile apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate în timp util, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile întreprinderii la parametrii optimi.

Conform informaţiei de ultimă oră, anunţăm, că nivelul apei în râul Nistru este de 10,2 m, nivel ce permite funcţionarea Prizei de apă Nistru, de la care se alimentează Chişinăul.