Furnizorul de apă monitorizează acustic rețelele și localizează scurgerile de apă ascunse

180

Administrația furnizorului de apă și-a pus drept scop micșorarea scurgerilor de apă și a pierderilor înregistrate. Scurgerile ascunse aduc cele mai mari pierderi și se depistează cel mai greu. Depistarea lor este posibilă prin monitorizarea periodică a tuturor rețelelor de apeduct, fapt, care însă necesită foarte mult timp, dar și implicarea mai multor angajați. Pentru a minimaliza aceste pierderi, administrația furnizorului de apă au procurat 30 de loggeri de zgomot si de frecvență pentru prelocalizarea pierderilor de apă. Investiția costă circa 500 mii lei, dar rezultatele benefice deja se înregistrează. Doar pe parcursul lunii trecute au fost depistate 11 scurgeri ascunse și 30 de avarii vizibile. Modul de folosire al acestor loggere este foarte simplu. Acestea se instalează în căminele rețelelor de apă pe timpul nopții. Loggere sunt echipate cu microfoane extrem de sensibile, amplificator, digitizor, memorie şi baterie, precum şi un sistem de achiziţie şi prelucrare a datelor. Fiecare logger este rezistent la apă.

Prin înregistrarea zgomotului pe timp de noapte, el face posibilă detectarea spărturilor din reţelele de apă, fără a mai fi asistat de operator. Loggerele înregistrează zgomotele produse de pierdere printr-un microfon sensibil, care este conectat la amplificatorul-digitizor. Semnalele sonore recepţionate sunt înregistrate în memoria softului adaptiv atât ca intensitate cât şi ca frecvenţă. Loggerele sunt echipate cu acumulatoare care conferă sistemului o mare autonomie în timp (peste 5 ani de operare continuă). Ele sunt astfel concepute încât să poată fi instalate pe hidranţi, vane sau în alte puncte de contact direct cu conducta. Numărul acestora determină un randament şi o acurateţe mai mare a măsurătorii. Se folosesc preponderent hidranţii care se află în locuri accesibile cât şi importante, adică la intersecţia conductelor. în fiecare punct de măsură se instalează câte un logger. Este recomandabil ca în reţelele metalice aceştia să se instaleze la distanţe de până la 200 m între ei, iar în reţelele nemetalice la max. 100 m.

Marele avantaj este că datele sunt interpretate pe loc în teren, fără a fi necesară procesarea pe un calculator sau un du-te vino între teren şi sediul companiei pentru procesarea acestora. Se poate trece imediat la localizarea şi confirmarea pierderilor în teren. Softul permite analiza simultană atât a frecvenţelor cât şi a nivelului de zgomot ce s-a manifestat pe durata măsurătorilor.

După prelucrarea tuturor datelor, specialiștii Dispeceratului central intervin în teren și remediază avariile înregistrate. Folosirea loggerilor de zgomot reduce nu doar pierderile de apă, dar și timpul de intervenție la avarii. Prin urmare, de la începutul anului se atestă o scădere a numărului de avarii. Astfel, la rețelele de apeduct s-au înregistrat 3300 de situații de avarii cu 1900 de intervenții.  Majoritatea intervențiilor se produc la rețelele cu diametre mici, cuprinse între 0-200 mm. Un indice îmbucurător este și faptul că, a scăzut timpul de remediere a avariilor. Timpul de remediere a avariilor s-a micșorat cu aproape 4 ore, comparativ cu 2017 și constituie  19, 6 ore, iar în rezultat s-au micșorat și pierderile fapt care este reflectat și în rapoartele prezentate la ANRE.