În atenția consumatorilor! Locatarii din trei blocuri din capitală sunt îndemnați să pregătească pachetul de acte necesare pentru deschiderea conturilor personale!

417

Proiectul-pilot ce prevede facturarea directă a serviciilor de apă și canalizare a consumatorilor din 12 blocuri din mun. Chișinău demarează. Astfel, sâmbătă, 27 ianuarie, curent, specialiștii furnizorului de apă, de comun acord cu gestionarii blocurilor, dar și locatarii, vor perfecta pachetul de acte necesare pentru deschiderea conturilor personale pentru primele trei blocuri de pe adresele: bd Grigore Vieru, 25, Grigore Vieru, 5, dar și de pe str. Grădinilor, 21. În acest context, angajații ACC îndeamnă locatarii acestor blocuri să conlucreze eficient. Procedura pentru deschiderea conturilor personale este una simplă. Prin urmare, locătarii de pe adresele vizate trebuie să îndeplinească o cerere și să anexeze copia  buletinului de  identitate, copia  documentului  ce  confirmă  dreptul  de  proprietate, dar și ultimul bon de plată achitat. Mai jos anexăm modelul de cerere.

 

În paralel, specialiștii ACC, împreună cu gestionarii fondului locativ vor verifica informația privind numărul de apartamente, numele, prenumele proprietarului, numărul telefonului de contact, numărul de persoane domiciliate și luate la evidență pe fiecare apartament, indicațiile precedente și curente ale apometrelor, informația privind verificarea metrologică de stat a fiecărui contor de apă, sau volumul calculat pe normă în cazul lipsei contoarelor. De asemenea, specialiștii furnizorului de apă vor cerceta nodurile de evidență și vor aplica sigiliile pe contoarele care corespund cerințelor tehnice, întocmind un act contrasemnat de ambele părți. După finisarea procedurii de sigilare și luare la evidență a tuturor apometrelor și apartamentelor din blocul locativ, Operatorul prelucrează, verifică și introduce în baza de date a întreprinderii informația preluată.

Ulterior, Operatorul va prelua cererile  de la fiecare proprietar pentru deschiderea contului personal și facturarea serviciilor, cu indicarea exactă de repartizare a diferenței de volum.

Specialiștii planifică până la sfârșitul lunii februarie să acumuleze actele necesare de la cele 12 blocuri locative, unde urmează a fi deschise conturi personale pentru facturarea apei potabile, direct cu consumatorii,  iar în luna martie, curent, să emită primele facturi.

Mai jos anexăm lista celor 12 blocuri vizate în Proiectul-pilot:

 1. șos. Hâncești nr. 58/1,
 2. Cuza Vodă nr. 39/2,
 3. Cuza Vodă nr. 31,
 4. Cuza Vodă nr. 33,
 5. Drumul Viilor nr. 28,
 6. Gh. Asachi nr. 61,
 7. Ion Nistor nr. 28 B,
 8. Grigore Vieru nr. 25,
 9. Grigore Vieru nr. 5,
 10. Armenească nr.61,
 11. Grădinilor nr. 2,
 12. orașul Vadul lui Vodă, str. 31 August nr. 29.

Decizia inițierii proiectului în cauză, a fost luată în urma mai multor solicitări parvenite din partea locatarilor, dar și pentru a minimaliza diferența de  volumul, înregistrată între contorul comun din bloc și cel al consumatorilor.