Intervenția nereușită la branșamentul unui bloc a generat o gaură imensă în trotuarul de pe str. Ion Creangă

112

Acum câteva săptămâni pe strada Ion Creangă, la câțiva zeci de metri mai sus de intersectia cu Eugen Coca, s-a surpat o bucată de trotuar chiar în apropierea a două guri de canalizare. Aici s-a format o groapă cu o adâncime de jumătate de metru.  La solicitarea consumatorilor, specialiștii furnizorului de apă au cercetat această adresă. Ca urmare a verificărilor s-a demonstrat că, gaură apărută în asfalt este ca urmare a lucrărilor la branșamentul unui bloc locativ din preajmă. Prin urmare, resposnabil de situația creată se face antreprenorul care s-a ocupat de construcția rețelelor interioare. În acest sens, atât furnizorul de apă, dar și întreprinderea municipală Exdrupo nu poartă nici o responsabilitate pentru situația creată. Amenajarea trotuarului se va face din contul antreprenorului în cel mai scurt timp.

Precizăm că, în gestiunea frunizorului de apă sunt circa 2000 km de rețele de apeduct și circa 1000 km de canalizare. În orașul Chișinău, însă există circa 1000 km rețele fără stăpân. Respectiv, furnizorul de apă nu poartă nici o răspundere pentru avarile care se produc la rețelele gestionate de agenți economici, la rețelele interioare, sau care se află în gestiunea altei întreprinderi.

În ceea ce privește avariile produse la rețele de apeduct și canalizare, majoritate presupun și lucrări de excavare, cu coordonarea obligatorie a serviciilor  responsabile:  Direcţia generală de transport public şi căi de comunicație, Poliţia Rutieră, Chişinău Gaz, Gas Natural Fenosa, Moldtelecom, şi alte organizaţii ce au comunicaţii inginereşti.   Aceste lucrări desigur că deteriorează o parte a gazonului, sau carosabilului. De obicei, lucrările de reparații capitale a apeductelor sunt planificate în perioada caldă a anului, atunci când costurile pentru amenajare a săpăturilor sunt mai reduse.   Este evident că,  angajaţii întreprinderii sunt nevoiți să remedieze avariile și în perioada rece a anului, când asfaltul nu poate fi restabilit. Când de bine nu ar fi efectuate lucrările, totuși sub acţiunea gerului, apei şi a transpotului, terenul amenajat după săpături se deteriorează şi necesită a fi reamenajat cu cheltuieli suplimentare pentru tehnică şi materiale (nisip, petriş) costisitoare. În astfel de condiții, ACC supraveghează aceste săpături până în perioda caldă a anului când aceste porțiuni sunt transmise spre asfaltare.