La Tohatin: Proiectul BERD, BEI și grantul investiţional oferit de Facililitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene în plină desfășurare

267

La Tohatin: Proiectul finanțat de BERD, BEI și grantul investiţional oferit de Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene în plină desfășurare
Administratia ACC a inspectat, joi, 10 mai, primul șantier de lucru din comuna Tohatin, privind reabilitarea a circa 1400 m de rețele de apeduct, lucrări care au demarat la sfârșitul lunii aprilie. Astfel, fiind deja reabilitată rețeua de apă de pe str. Trandafirilor, pe o distanță de circa 300 m. În prezent, în toi sunt lucrările de reabilitare de pe str. Păcii. Toate acestre lucrări fac parte din Programul de reabilitare a cca. 190 km de reţele de alimentare cu apă şi cca. 7 km de reţele de canalizare în mun. Chişinău. Potrivit dirigintelui de șantier, Ion Ioneț, lucrările de reabilitare decurg fără abateri de la program, chiar dacă întâlnesc un șir de impedimente,
„Există foarte multe conectări și branșamente care vor fi efectuate individual. Acum, lucrările se desfășoară pe str. Cantemir, Tohatin. Aici am întâlnit mai multe dificultăți. Deoarece vorbim despre o zonă destul de aglomerată, în timpul săpăturilor depistăm mai multe rețele subterane, care parțial nu sunt indicate în proiect și sunt destul de avariate. De asemenea există și rețele de termoficare, canalizare sau gaz, care la fel nu funcționează, dar există. Respetiv, lucrările se desfășoare mai anevois căci unde este posibil noi trebuie să înlăturăm aceste rețele, sau să le ocolim”, a precizat Ion Ioneț.
Astfel, peste 2-3 luni maximum lucrările vor fi finalizate, iar consumatorii vor avea servicii de apă și canalizare 24 din 24, la o presiune constantă. Mai mult, datorită acestor lucrări, vor dispărea avariile de la rețele, fapt ce crea multe pierderi tehnologice furnizorului de apă. Lucrările sunt efectuate de către compania S.A. „OCIDE Construccion” din Spania şi prevăd montarea conductelor de apă din fontă ductilă cu diametrul de 250 mm, precum şi din polietilenă cu diametre cuprinse între 25 şi 225 mm. Scopul lucrărilor este asigurarea accesului consumatorilor la servicii moderne de apă, precum şi reducerea pierderilor în reţea.
Precizăm că, rețeaua existentă datează din 1970 și este destul de uzată și nu face față la numărul mare de consumatori conectați.
Precizăm că, conform Programului de reabilitare a cca. 80 km de reţele de alimentare cu apă în mun. Chişinău, lucrările de reabilitare a reţelelor de apă vor fi efectuate preponderent în curţile blocurilor locative din mun. Chişinău, precum şi în localităţile Tohatin, Durleşti, Vatra, în perioada aprilie 2018 – iunie 2019. La începutul lunii iunie 2018, este planificată deschiderea următoarelor şantiere de lucru în sectoarele Buiucani (cartierul locativ din str. Alba Iulia, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Onisifor Ghibu) şi Râşcani (cartierul locativ din str. A.Doga şi str. T.Vladimirescu). Costul tuturor acestor lucrari se estimeaza la circa 5,6 mil EUR.
Amintim că, implementarea acestui contract face parte din Programul de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă în mun. Chişinău (numit în continuare Program), finanţat din sursele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ale Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi din grantul investiţional oferit de Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene (FIV).