Lucrări de reabilitare şi punere în funcțiune a stației de tratare a apei potabile, cu capacitatea de 10 m3/h din satul Țânțăreni, r-n Anenii Noi. Data limită: 13.02.2018, ora 10.00

333

Invitaţie de participare