S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează: Maistru (la exploatarea rețelelor de apă și canalizare)

591
  1. Cerinţe de bază:

– Maistru trebuie să posede studii superioare sau medii de specialitate în domeniu tehnic de profil alimentare cu apă și canalizare.

  • Hotărârile și dispozițiile Guvernului RM, documentele normative ce țin de activitatea de producere a intreprinderii;
  • Principiile de bază de exploatare rețelelor de aprovizionare cu apă/canalizare;

– Metodele de executarea lucrărilor de branşare – de debranșare la rețelele de apă/canalizare, citirea schemelor, proiectelor

– Corespunderea stării tehnice a utilajelor cu cerințele executării inofensive a lucrărilor.

–  Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenții a funcției;

– Să posede calităţi organizatorice.

  1. Responsabilităţi:

– Să îndeplinească lucrările de exploatare a reţelelor de alimentare cu apă/canalizare în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare în domeniul exploatării rețelelor de apă, securității industriale  și securității și sănătății în muncă:

– Să menţină sub control executarea lucrărilor de pozare a reţelelor, precum şi îndeplinirea lucrărilor de profilaxie la reţelele de transportare a apei potabilă și canalizare;

  • Să întocmească graficelor de profilaxie şi reparaţie a reţelelor, planurilor de reparaţie curentă şi capitală a apeductelor și rețelelor de canalizare;

 

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 410 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.