Materiale pentru reparaţia acoperişurilor moi a obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Data limita: 27.06.2017, ora 10.00

474

Invitaţie de participare