Monitorizarea apei, prioritate pentru furnizor! Circa 16 mii probe de apă prelevate în ianuarie curent.

200

Analiza parametrilor apei potabile se face zilnic în cadrul a doua două laboratoare, şi anume, Laboratorul Staţiei de apă Nistru (LSN) şi Laboratorul apă potabilă (LAP). An de an,  acestea a fost dotate corespunzator, iar echiple specializate își desfasoara activitatea permanent. Specialiștii furnizorului de apă, de comun acord cu cei de la Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău și celelalte instituții de mediu colaborează pentru menținerea unei calități superioare a apei potabile. S.A. ”Apă-Canal Chişinău” depune toate eforturile necesare pentru a furniza permanent apă de calitate, fiind testată zilnic, înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici.  Nemijlocit, pe parcursul lunii ianuarie, 2018, specialiştii întreprinderii au prelevat circa 15841 de probe şi au efectuat 29513 de încercări fizico-chimice, 2139 de încercări bacteriologice, în total 31652 de încercări bacteriologice și fizico-chimice. Probele de apă sunt prelevate din fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare or. Chişinău şi Staţia de apă Nistru, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea ACC, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, a plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc. Administrația furnizorului de apă este în permanență preocupată de modernizările, care pot îmbunătăți calitatea apei potabile, și în acest sens, de multe ori face corecțiile necesare.

În vederea îmbunătățirii activității în cadrul laboratoarelor, au fost efectuate o serie de investiții de modernizare și dotare cu aparatură de profil. Un alt indiciu de performanţă şi competenţă de analiză a laboratoarelor este participarea la diferite teste pentru comparări interlaboratoare (ILC), organizate de Centrul Naţional de Acreditare „MOLDAC”, sub egida organismelor europene EA (European co-operation for Accreditation) şi ILAC (International Laboratorz Accreditation Cooperation). Toate acestea prezintă dovezi credibile pentru clienţii S.A. „Apă-Canal Chişinău”, că apa de la robinet este de calitate și monitorizată în permanență.

Calitatea apei se poate defini ca o multitudine de caracteristici fizice, chimice şi biologice, exprimate valoric.  Pentru stabilirea calităţii apei se utilizează diverse analize de laborator, însă, doar câteva sunt considerate mai semnificative. Pentru efectuarea indicilor sanitaro-igienici, în cadrul laboratoarelor se utilizează 37 de metode analitice validate. Calitatea apei în procesul de tratare şi în sistemul public de alimentare cu apă potabilă este verificată lunar la toţi parametrii indicaţi în actele normative existente şi în conformitate cu graficele de prelevare a probelor şi efectuare a investigaţiilor de laborator, aprobate de Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău. Furnizorul de apă municipal se conformează normelor legale și are drept obiectiv asigurarea consumatorilor cu apă potabilă, tratată şi dezinfectată, conform ultimelor tehnologii. Toate aceste acţiuni ale S.A. „Apă-Canal Chişinău”, contribuie la îmbunătăţirea calităţii apei potabile, satisfacerea clienţilor, eficientizarea Sistemului de Management Integrat, implementat la întreprindere în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale.

În contextul dat, reiterăm importanţa informării de către consumatori despre careva nereguli observate la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare, cu indicarea informaţiei şi datelor concrete de contact (adresa locuinţei, nr. apartamentului, numele, prenumele, nr. de telefon), pentru a fi întreprinse măsurile necesare. Rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.