Prestarea serviciilor de pază fizică, pază cu mijloace tehnice (buton de alarmă) şi mijloace de semnalizare pază-incendiu, la obiectivele S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Data limita: 06.02.2018, ora 10.00

274

Invitaţie de participare