Prestarea serviciilor de pază fizică, pază cu mijloace tehnice (buton de alarmă) şi mijloace de semnalizare pază-incendiu, la obiectivele S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Data limita: 20.02.2018, ora 10.00

222

Invitaţie de participare