Reabilitarea şi reparaţia la reţelele S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Data limita: 24.04.2018, ora 10.00

116

Invitaţie de participare