Realizari majore ale S.A. „Apă-Canal Chişinău” pentru anul 2017

208

Administrția furnizorului de apă face bilanțul activității pentru anul 2017. Cele mai importante realizări țin de proiectele și contractele inițiate în cadrul Programului de Investiţii Prioritare (PIP), finanţat din împrumuturile oferite de către BERD şi BEI, precum şi din sursele nerambursabile oferite din FIV UE, în valoare totală de 61,8 mil. EUR. Prin urmare, au fost livrat echipament de întreținere și Echipament de detectare a scurgerilor; vehicule specializate și Camioane, vorbim despre 51 unităţi de transport specializat, inclusiv autospeciale pentru echipele de reparaţii la reţele de apă şi canalizare, mini-excavatoare şi buldo-excavatoare, remorci pentru transportarea mini-excavatoarelor, hidrovidanje de capacitate mare pentru spălarea conductelor, camion pentru transportarea materialelor etc.
Un alt rezultat este semnarea contractelor ce ţin de:
• Reabilitarea a 140 km rețele de alimentare cu apă,
• Reabilitarea a 7 km rețele de canalizare,
• Instalarea sistemului de monitorizare, control şi achizitii de date SCADA,
• Furnizarea şi instalarea echipamentelor de pompare şi electrice pentru staţiile de pompare din Chișinău, care va eficientiza consumul de energie electrică cu cca. 27 % sau 2.277,929 mil kwh/an şi va mări capacitatea de pompare a apelor uzate ţinând cont de majorarea numarului de populatiei in zona.
Tot pe parcursul anului 2017, administrația furnizorului de apă a reușit într-un final să aplice principiul ,,Poluatorul plăteşte”. Astfel, toţi agenţii economici din Chişinău sunt egali în faţa legii şi achită taxe conform gradului de poluare a apelor uzate. A fost un proces destul de amplu, dar care într-un final a dat rezultate. După mai multe dezbateri și discuții, uneori chiar contradictorii, excursii și Ziua Ușilor deschise la Stația de epurare, au fost înregistrate primele reușite. Agenţii economici achită tarife diferenţiate pentru apele uzate, fapt ce contribui la minimalizarea impactului negativ asupra mediului. De comun acord cu agenţii economici, s-a lucrat la perfectarea metodologiei de calcul a tarifului diferenţiat pentru depăşirea concentraţie maxim admisibile (CMA) a apelor uzate. Aceste ajustări au fost transmise spre examinare şi aprobare Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, care se va expune şi va aproba o metodologie de calculare a tarifului diferenţiat, care va intra în vigoare pe parcursul anului 2018.
De asemenea, a fost lansat „Programul municipal de instalarea a contoarelor cu citire la distanță”. Primele apometrele de tip nou, au fost instalate în 13 blocuri locative din str. Negreşteni, mun. Chişinău. Toate cheltuielile de instalare a contoarelor noi în blocurile locative respective au fost suportate de furnizorul de apă. Practica demonstrează ca aceasta rămâne cea mai eficientă metodă care diminuează diferența de volum înregistrată între contorul comun și cele din apartamente. Chiar și asa, specialiștii ACC în permanență aplică medote și soluții menite să elimine această problemă.