Restabilirea suprafeţelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcţiei şi reparaţiei obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Data limita: 17.04.2018, ora 10.00

214

Invitaţie de participare