S.A. „Apă-Canal Chișinău”, 125 de ani de la fondare!

315

S.A. „Apă-Canal Chișinău” marchează astăzi, 12 decembrie, 125 de ani de la fondare. Furnizorul a ajuns să livreze în prezent un volum de apă de 60 de ori mai mare în comparație cu două mii de metri cubi pe zi, capacitate asigurată la exploatarea primului apeduct din Chișinău. Pentru următorii anii, întreprinderea își propune să continue prestarea în folosul comunității a unor servicii de calitate, de primă necesitate, și anume: alimentarea cu apă potabilă, evacuarea și epurarea apelor uzate, respectând standardele internaționale care se impun.

Forumul aniversar organizat de S.A.  „Apă-Canal Chișinău” a întrunit reprezentanți ai companiilor de profil din România, Ucraina, experți și parteneri, membri ai unor instituții financiar-bancare locale și străine. Directoarea generală ACC, Veronica Herța, a declarat că în cei 125 de ani, mii de oameni au muncit în cadrul întreprinderii pentru a asigura un serviciu calitativ consumatorilor. „Ne dorim ca fiecare cetățean, locuitor sau vizitator al capitalei, să conștientizeze faptul că echipele de intervenție ale „Apă-Canal Chișinău” activează în condiții deosebit de grele, 24 de ore din 24, indiferent de condițiile meteorologice – pe timp de arșiță, ploaie, vânt și ger, pentru a executa lucrările de reparație ce se impun”, a spus Veronica Herța.

Potrivit directorului general, ultimii ani au fost marcați de o revigorare tehnologică, dar și schimbarea caracterului consumatorilor. Pentru a asigura consumatorii cu servicii fără întrerupere, întreprinderea a dotat priza de apă Nistru, principală sursă de apă pentru oraș, precum și Stația de epurare a apelor uzate din Chișinău, cu surse de rezervă de energie. ACC are în gestiune circa două mii de kilometri de rețele de apă și circa o mie de kilometri de rețele de canalizare. „Gradul de uzură a rețelelor este, cu părere de rău, destul de ridicat. Un rol deosebit în dezvoltarea întreprinderii îl are conlucrarea cu instituțiile financiare europene. În acest sens, un exemplu remarcabil servește proiectul investițional realizat în parteneriat cu BERD și cu BEI, în valoare totală de 62,8 milioane de euro, dintre care partea de grant constituie 14 milioane de euro”,  a notat directoarea. Pentru a asigura sustenabilitatea programului de investiţii prioritare, acesta a fost divizat în 14 pachete de lucru, dintre care la etapa actuală 2 au fost realizate complet. Este vorba despre procurarea utilajul şi unităţilor de transport specializate, în total cca 51 de unitaţi care au un impact considerabil în eficientizarea şi gestionarea procesului de lucru. Investiţia data a avut un efect considerabil in vederea eficientizarii cheltuielilor, astfel. S-a inregistrat economii de 22 % la cheltuielile pentru combustibil, cu 6 % la cheltuielile de reparaţii capitale şi curente. Odată cu punerea în exploatare a maşinilor şi mecanismelor noi procurate s-au micşorat cheltuielile întreprinderii pentru arenda transportului de la diferiţi agenţi economici cu 4897,05 mii lei.

În prezent, alte 6 proiecte se află în derulare. Vorbim aici despre

  • Reabilitarea a 60 km prioritari de reţele de apă precum şi a reţelelor de apă de prioritate secundară,
  • Reabilitarea reţelelor de canalizare
  • Furnizarea şi instalarea echipamentelor de pompare şi electrice pentru staţiile de pompare din Chişinău
  • Furnizarea şi Instalarea Sistemul de monitorizare, control şi achiziţii de date (SCADA),

Şi ultimul, dar de o importanţă majoră, este Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului. Astfel, la data de 27 iulie 2017 a fost semnat contractul cu consortiul german, valoarea contractului fiind de peste 24 mil. Euro. S.A. „Apă – Canal Chişinău ” are contractate la moment  peste 44 mln Euro.

Pentru perioada următoare, furnizorul planifică extinderea ariei de prestare a serviciilor, dar și să identifice și să implementeze cele mai avantajoase tehnologii conform criteriului cost-eficiență, prin atragerea finanțărilor din exteriorul țării pentru realizarea cercetărilor și a unor sarcini bine determinate. Un obiectiv este și efectuarea schimbului de experiență cu numeroși specialiști și întreprinderi de profil, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Prezenți la eveniment, colegii din Ucraina și cei din România și-au exprimat deschiderea de a-și împărtăși experiența cu furnizorul de apă de la Chișinău.