S.A. „ApăCanal Chişinău”, este supusă unui AUDIT extern

281

În perioada 13-19 mai, în cadrul tuturor compartimentelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”, conform Programului de audit extern, de către Mişcarea Română pentru Calitate, organism acreditat de Uniunea Europeană se desfăşoară auditul de supraveghere şi menținere a certificării Sistemului de Management integrat.

Scopul acestui audit este evaluarea gradului de conformare, eficacității menținerii și îmbunătățirii continue a Sistemului de management integrat. Persoanale responsabile vor verifica documentația necesară, inclusiv fișele de proces, dovezi de înlăturare a neconformităților, conlucrând cu auditorii extern în scopul prezentării informației solicitate.

La finalul auditului se va  constata funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de management integrat (SMI) în cadrul întreprinderii, conform prevederilor standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008, EN ISO 50001: 2011.

Implementarea Sistemului de management integrat – calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi a managementului energiei constituie o decizie strategică a managementului organizaţiei care se preocupă de asigurarea resurselor în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii SMI.