Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deținătorilor de autovehicule, asigurare de incendiu şi alte calamităţi naturale a blocului administrativ din str. Albişoara, 38, or. Chişinău. Data limita: 13.03.2018, ora 10.00

198

Invitaţie de participare