100 km de reţele de apă reabilitate conform proiectului BERD și BEI!

0
152

La momentul de faţă, este în plină desfăşurare Programul de reabilitare a cca. 140 km de reţele de apă din mun. Chişinău (accentul fiind pe schimbarea reţelelor de apă din cartierele locative), finanţat din sursele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ale Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene (FIV).

Astfel, în prezent, se efectuează lucrări de schimbare a reţelelor de alimentare cu apă din fiecare sector al oraşului, cuprinzând în total peste 40 de şantiere, cu grad diferit de finalizare a lucrărilor. Prin urmare, avem pozaţi peste 100 km de reţele de apă, dintre care o bună parte sunt puse în funcţiune şi asigură consumatorii cu servicii de alimentare cu apă de calitate. Cel mai important, însă este faptul că pe aceste adrese specialiștii furnizorului de apă nu vor mai intervini cu echipele de reparaţii pentru lichidarea scurgerilor, deoarece sunt pozate rețelele noi.

Cu referire la restabilirea suprafeţelor afectate de lucrările de schimbarea apeductelor, ce trezeşte nemulţumirea locatarilor, ACC informează că, în conformitate cu cerinţele contractuale, la finalizarea lucrărilor, antreprenorii au obligaţia de a restabili la starea iniţială suprafeţele deteriorate. Ţinând cont că, în cadrul acestui proiect, este pus accent pe schimbarea unor segmente lungi de reţele de distribuţie din cartierele locative (cea mai mare secţiune având cca 5,4 km), executarea acestor lucrări necesită timp. Mai mult ca atât, lucrările de restabilire a suprafeţelor asfaltice se execută după finalizarea lucrărilor de pozare a conductelor şi un moment foarte important – testarea lor hidraulică.

Între timp, până la finalizarea definitivă a lucrărilor, antreprenorii au obligaţia de a restabili temporar suprafeţele deteriorate, asigurând confortul minim necesar pentru deplasarea locuitorilor.

În acest context, administrația furnizorului de apă dă asigurări, că la finalizarea tuturor lucrărilor, inclusive testările hidraulice şi reconectarea consumatorilor la reţelele noi construite, suprafeţele afectate vor fi readuse la starea lor iniţială.

Ţinând cont de progresul lucrărilor la zi, estimăm finalizarea majorităţii lucrărilor de pozare a conductelor până la finele anului 2020, urmând ca în 2021 să fie finalizate lucrările de reconectare a apeductelor noi construite la reţeaua existentă, inclusive restabilirea suprafeţelor.

Précizăm, că executarea lucrărilor menţionate este indispensabilă pentru îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi prevenirea avarierilor. Majoritatea reţelelor de apă din gestiunea S.A. „Apă-Canal Chişinău” sunt din oţel şi au un grad înalt de uzură, care zilnic provoacă o mulţime de avarieri şi respectiv necesită intervenţia echipelor de reparaţii.

În rezultatul acestor intervenţii, suprafeţele asfaltice/verzi sunt deteriorate, creând astfel discomfort pentru locuitorii municipiului.

Implementarea Programului de reabilitare a reţelelor de apă va adduce următoarele beneficii:

– îmbunătăţirea fiabilităţii şi calităţii serviciilor de alimentare cu apă pentru consumatori;

– scăderea numărului de avarieri şi reducerea pierderilor de apă;

– reducerea risipei de resurse şi economii de energie;

            Reieșind din situația creată, Furnizorul de apă îşi cere scuze de la locuitorii mun. Chişinău pentru orice disconfort provocat de lucrările de amploare privind reabilitarea apeductelor.