Investigaţii în paralel! Probele prelevate pentru unii agenţi economici vor fi verificate nu doar la Laboratorul din cadrul furnizorului de apă, dar şi la alte laboratoare acreditate

0
2234

Administraţia furnizorului de apă a identificat laboratoare autorizate în scopul participării la efectuarea analizelor de laborator, pentru apele uzate, în paralel cu laboratorul întreprinderii. Astfel, începând de săptămâna viitoare, probele pentru apele uzate ale agenţilor economici vor fi prelevate de către specialiştii mai multor laboratoare acreditate de Centrul Naţional de acreditare din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată de către Consiliul de Administrare al întreprinderii şi vine ca urmare a discuţiilor publice dintre adiminstraţia ACC şi agenţii economici, care au avut loc săptămâna trecută. Directorul general, al ACC, Veronica Herţa a menţionat, că având în vedere atât capacitatea limitată a laboratoarelor din cadrul întreprinderii, care nu au posibilitatea de a investiga numărul total al probelor de apă uzată prelevate pentru toţi consumatorii, cât şi reticenţa cu care sunt acceptate rezultatele de laborator de către consumatori, identificarea altor laboratoare autorizate, va demonstra confirmarea rezultatelor obţinute în cadrul laboratorului întreprinderii. 
Prin urmare, o parte din probele prelevate de la agenţii economici vor fi verificate şi de către specialiştii laboratorului din cadrul ACC şi de responsabilii de la alt laborator acreditat, restul probelor vor fi prelevate doar de către responsabilii din cadrul ACC şi vor fi transmise codificat. Astfel, specialiştii ACC îşi propun să demonstreze că rezultatele analizei apelor uzate prescrise de către laboratoul (ACC), corespund cu cele ale altor laboratoare acreditate. 
De asemenea, în cadrul şedinţei, membrii Consiliului de administrare au decis ca facturile pentru luna mai vor fi anulate, fiind emise facturi noi, în care sumele vor fi recalculate. Atât pentru luna mai, cât şi pentru perioada mai-decembrie 2017, la stabilirea tarifului pentru serviciile de canalizare în cazul depășirii CMA se vor aplica următoarele metode de calcul:

  1. pentru agenţii economici pentru care au fost preluate probe în anul 2017 se vor aplica următorii coeficienți:
Coeficient efectiv Coeficient ce urmează a fi aplicat până la finele anului 2017
K<2 K=0,5
K de la 2 până la 10 K=2
K>10 K=5
  1. pentru agenţii economici pentru care, pe parcursul anului 2017, încă nu au fost preluate probe, calculele vor fi efectuate conform metodei de calcul aplicată anterior, până la prelevarea probelor noi.

Guvernul RM, Ministerul mediului RM, Agentia Ecologică Chişinău, Procuratura generală RM şi Procuratura Anticorupţie au fost informaţi despre acţiunile  întreprinse şi deciziile adoptate de către ACC, cu privire la aplicarea coeficientului de majorare la tarif, în cazul depășirii normelor CMA de către consumatori.