S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” informează despre prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, până la data de 11.05.2020

0
551

Stimați participanți la licitație,

          În contextul decretării stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a pandemiei de coronavirus și ținând cont de solicitărilor parvenite de la ofertanți, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” informează părțile cointeresate despre prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, până la data de 11.05.2020, ora 10:00, pentru următoarele licitații inițiate:

          Proiectarea, achiziția, montarea, testarea şi punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice de procesare şi igienizare a nămolurilor deshidratate mecanic în centrifugi, care să funcționeze pe principiul de uscare, descompunere termică (piroliză), carbonizare, ardere sau alte procese tehnologice, care pot fi implementate în vederea soluționării problemei de utilizare/valorificare a nămolurilor şi excluderii mirosurilor insalubre emanate de acestea.

          Reactivi şi odoranți pentru neutralizarea gazelor acumulate de la depozitele Staţiei de epurare a mun. Chişinău (SE),  reactivi pentru stabilizarea nămolului deshidratat la centrifugi, precum şi reactivi pentru odorarea şi înlăturarea mirosurilor emanate de la sacii din pânză de geotextil „Geotube”, amplasați/depozitați pe platformele de nămol ale SE şi de la instalațiile deschise de pe teritoriul SE (deznisipătoare, decantoare primare, bazine de aerare cu nămol activ, decantoare secundare).

          Реагенты и одорирующие реагенты для нейтрализации и очистке накопленных газов из под воздухонепроницаемых мембран от лагун Канализационных очистных сооружений мун. Кишинева, реагенты для стабилизации обезвоженного осадка в центрифугах, а также реагентов для удаления запахов от геотекстильных мешков «Geotube», которые складированы/размещены на иловых картах Канализационных очистных сооружениях муниципия Кишинев и от открытых сооружений (песколовки, первичные отстойники, аэротанки, вторичные отстойники). Крайний срок подачи предложений: до 30.04.2020, 10.00 часов.