50 de avarieri produse la reţelele de apă au fost remediate în acest weekend

0
3233

Pe parcursul zilelor de sâmbătă şi duminică, colaboratorii S.A. ”Apă-Canal Chişinău” au executat lucrări de remediere a 50 de avarieri la reţelele de apeduct, majoritatea fiind din oţel, cu diametrul cuprins între 50-500 mm. Totodată, au fost realizate lucrări de înlăturare a blocajelor la reţelele de canalizare conform celor 29 fişe de lucru deschise.

Pentru ziua de 20 martie, la moment, de către Serviciul dispeceratul central sunt deschise 31 fişe de lucru pentru lichidarea avarierilor la reţelele de apă, produse pe mai multe străzi din capitală. În scopul executării unor lucrări de remediere a avarierilor la reţele, pe câteva străzi sunt prevăzute deconectări de apă (vezi rubrica Deconectări pe site-ul întreprinderii – www.acc.md). Totodată, anunţăm, că sunt înregistrate 42 de situaţii de avariere la reţelele de canalizare, pentru care, de asemenea, sunt prevăzute un şir de lucrări care vor fi efectuate pe parcursul zilei curente.

Echipele de intervenţie depun eforturile necesare pentru ca toate avarierile sau disfuncţionalităţile apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate în timp util, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile întreprinderii la parametrii optimi.

Conform informaţiei de ultimă oră, anunţăm, că nivelul apei în râul Nistru este de 10,3 m, nivel ce permite funcţionarea Prizei de apă Nistru, de la care se alimentează Chişinăul.
Fotografia postată de S.A. “Apă-Canal Chişinău”.