ACC dezminte declarațiile dlui Sergiu Postică, ca fiind eronate!

0
453

Mirosul insalubru, emanat de la Stația de epurare, reprezintă un subiect destul de mediatizat în ultima perioadă. Din păcate, mulți actori politici, dar și reprezentanți ai societății civile, se lansează în spațiul online cu diverse ştiri şi informații, care au drept scop dezinformarea intenționată a opiniei publice. Administrația S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” dezminte informațiile  lansate recent în mass-media de către Sergiu Postică, precum că, zilnic, la Stația de epurare se prelucrează circa 60 mde ape uzate, fapt ce contribuie la resimțirea mirosului insalubru de către locuitorii mun. Chișinău.

„În legătură cu informațiile lansate în spațiul mediatic, menționăm, că acestea nu sunt adevărate, reprezintă o dezinformare crasă, care poate fi tratată drept atac în adresa instituției noastre. Constatăm cu regret utilizarea unui limbaj licenţios, care încalcă normele de etică și morală, iar difuzarea unor asemenea informații denigratoare are drept scop subminarea autorității și credibilității ACC. Ținem să vă asigurăm, că în momentul actual, Stația de epurare funcționează la parametri normali, iar volumul apei uzate este determinat în baza indicatorilor debitmetrilor. Astfel, în medie, în luna august curent, la stație au fost prelucrate zilnic circa 132 mii m3 de ape uzate, lucru care poate fi verificat și confirmat de instituțiile abilitate în domeniu. De asemenea, declarațiile anonime ale inginerului de tură şi publicate în mediul online, reprezintă o informaţie trucată și aceasta deoarece programul de lucru al angajaților din tură este de 12 ore și nu 24. Prin urmare, toate declarațiile făcute de Sergiu Postică sunt o insinuare, ce nu a fost confirmată nici până astăzi. Este regretabil faptul, că în perioada campaniei electorale, în mod intenționat, sunt publicate informații denigratoare nefondate, care nu sunt probate și conțin subtext politic”.

Mai mult ca atât, precizăm, că adminsitrația ACC rămâne și în continuare deschisă pentru colaborare, astfel, atât persoanele terțe, cât și reprezentanții organelor de resort pot vizita şi inspecta Stația de epurare, dar și efectua măsurări ale emisiilor poluanților în aerul atmosferic de pe teritoriul stației, inclusiv în zonele mun. Chișinău, în care persistă mirosuri pestilenţiale.