ACC monitorizează în permanență șantierele de lucru!

0
101

Administrația furnizorului de apă vine cu unele precizări privind amenajarea curților de bloc, dar și a unor străzi din Capitală.Ținând cont că, în prezent uzinele de asfalt nu activează, refacerea lor cu asfalt rece este imposibilă. Astfel, imediat ce uzinele își vor relua activitatea, furnizorul de apă va începe asfaltarea tuturor porțiunilor afectate fie din curțile de bloc, fie de pe străzi. Până atunci, însă refacerea suprafețelor asfaltice din curțile de bloc, dar și de pe străzile din mun. Chișinău ca urmare a intervențiilor privind remedierea avariilor înregistrate la apeduct, sau executarea lucrărilor de pozare a rețelelor noi este în vizorul administrației furnizorului de apă. De asemenea, zilnic sunt monitorizate lucrările de refacere a suprafețelor de pe adresele unde s-au executat săpături pentru reabilitarea rețelelor de alimentație cu apă și de canalizare, conform preoiectului BERD și BEI, ce prevede reabilitarea a circa 120 km de apeduct și 7 de canalizare.

Precizăm că, de obicei, lucrările de reparații capitale a apeductelor sunt planificate în perioada caldă a anului, atunci când amenajarea săpăturilor este mai ușoară și este posibilă asfaltarea capitală a acestora.

Este evident că, angajaţii întreprinderii sunt nevoiți să remedieze avariile și în perioada rece a anului, când asfaltul nu poate fi restabilit. Mai mult ca atât, conform cerinţelor contractuale ale furnizorului de apă, asfaltarea porțiunii afectate se efectuează imediat, dacă permit condițiile meteo. În perioada rece a anului și mai ales ținând cont că uzinele de asfalt nu lucrează , restabilirea porțiunii de drum se va face doar cu asflat rece.

Din păcate, sub acţiunea gerului, apei şi a transportului, uneori, terenul amenajat după săpături se deteriorează şi necesită a fi reamenajat cu tehnică şi materiale (nisip, petriş) suplimentare.

Chiar și așa, angajații furnizorului de apă au grijă să amenajeze săpăturile și să le supravegheze până în perioda caldă a anului când aceste porțiuni pot fi asfaltate capital.