Acces operatori L28/2016Condițiile de acces pe proprietatea privată și publică, aflată în administrare/gestiune S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în vederea instalării, întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori а elementelor de infrastructură necesare susținerii acestor rețele