Achiziţionare ţevi corugate din polipropilenă pentru canalizare gravitaţională (PPC). Termenul limită până la data de 28.03.2017, ora 10.00

0
1547

Detalii: Invitaţie de participare