Achiziționarea serviciilor de înlăturare a gheții din străzile mun. Chișinău, formată ca urmare a scurgerilor la rețelele de apeduct și canalizare, gestionate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” Data limita: 23.10.2019, ora 10.00

0
340