Achiziționarea serviciilor de transport rutier a mărfurilor periculoase, ADR, clasa 8, soluție lichidă hipoclorit de sodiu. Data limita: 18.02.2020, ora 10.00

0
382