Acțiuni de adaptare a resurselor de apă

0
368

Resursele acvatice din Republica Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă şi de cele subterane. În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, există două bazine majore ale râurilor în Republica Moldova: Nistru (cel mai mare) şi Prut (al doilea după mărime).

Regimul natural al apelor din râuri în aceste bazine a fost modificat prin construirea barajelor şi rezervoarelor, create cu scopul prevenirii inundaţiilor, captării sedimentelor, şi asigurării apei pentru consum agricol, industrial şi casnic, precum şi pentru piscicultură.

Apele subterane destinate pentru uz centralizat de către gospodăriile casnice şi pentru uz industrial sunt extrase din zece complexe acvifere. Apele subterane constituie sursa principală de asigurare cu apă potabilă în Republica Moldova, pentru 100 procente din populaţia rurală şi 30 de procente din populaţia urbană, sau 65 procente din întreaga populaţie a ţării.

Cele 35 procente de populaţie rămase întrebuinţează apele de suprafaţă ca sursă de apă potabilă. Aproximativ 44 procente din populaţia ţări nu are acces la apă potabilă sigură. În prezent toate oraşele şi municipiile şi peste 65 procente din localităţile rurale au sisteme centralizate de aprovizionare cu apă potabilă, însă doar 50 de procente dintre asemenea sisteme se află în condiţie tehnică satisfăcătoare. Restul necesită reparaţii capitale sau trebuie reconstruire.

Apele subterane nu corespund standardului naţional pentru apa potabilă; deseori duritatea apei din fântâni depăşeşte standardele de 2-5 ori sau chiar mai mult. Mai mult, aproape 90% din probele luate din acviferele neîngrădite depăşesc concentraţiile maxime admisibile la capitolul nitraţi, fapt care este atribuit, în mare parte, producţiei sporite de animale din gospodării.

Impactul posibil al schimbării climei asupra resurselor acvatice din Moldova         

Schimbarea climei constituie doar unul din factorii, care vor determina viitorii indici de disponibilitate şi utilizare a apei. Factorii non-climatici ar putea agrava sau atenua efectele adverse ale schimbării climei asupra disponibilităţii şi calităţii apei. Ei, de asemenea, ar putea avea o influenţă semnificativă asupra cererii de apă. Creşterea poluării şi dezvoltarea economică vor juca un rol dominant. Conform ţintei cu utilizare intensivă a apei, asociate cu dezvoltarea economică naţională, asigurarea cu apă sigură pentru toţi utilizatorii de apă va fi ameninţată de schimbarea resurselor de apă asociată cu schimbarea climei deja în 2020, când intensitatea utilizării apelor de suprafaţă se va apropia de 100 procente.