Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2019 (Raport Biroul Național de Statistică)

0
140

Lungimea apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei s-a majorat

Anual sunt efectuate lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor publice de alimentare cu apă. În anul 2019, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu 0,4 mii km alcătuind 14,7 mii km. Comparativ cu anul 2016, lungimea totală a rețelelor publice de distribuţie a apei s-a majorat cu 10,5%. De asemenea, au fost construite 268,2 km de rețele noi și reconstruite 89,0 km de rețele de distribuție a apei. Cea mai mare pondere a lungimii de rețele publice noi construite s-a înregistrat în localitățile din regiunea Centru – 107,2 km (40,0%) și din regiunea Sud – 95,5 km (35,6%).

Pe parcursul anului, au funcţionat 14,5 mii km de reţele publice de distribuție a apei (98,6% din lungimea totală), restul (circa 200 km) revenind sistemelor de alimentare cu apă nefuncţionale.

Localitățile din Regiunea Nord dețin cel mai mic nivel de conectare la sistemul public de alimentare cu apă

În anul 2019, acces la sistemul public de alimentare cu apă au avut 53 municipii și orașe și 724 localități rurale, ceea ce reprezintă 50,7% din localităţile ţării. Circa 51% din satele Moldovei nu au acces la alimentarea cu apă potabilă din sistemul public3. În profil regional, localitățile din mun. Chișinău (88,6%) și UTA Găgăuzia (78,1%) dețin cel mai mare nivel de conectare la sistemul public de alimentare cu apă, iar cel mai mic nivel îl are regiunea Nord (35,5%).

Populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă este în creștere

În anul 2019, circa 2154,2 mii persoane din populaţia ţării a beneficiat de serviciul public de alimentare cu apă, din care 1268,0 mii din mediul urban și 886,2 mii din mediul rural. Astfel, la nivel național rata de conectare a populației la serviciul public de alimentare cu apă a constituit 81,8% din total populaţie (indicatorul ODD 6.1.1.1.)4 . Pe parcursul ultimilor 4 ani, accesul populației la serviciul public de alimentare cu apă a înregistrat o creștere cu circa 259,0 mii persoane (sau 13,6 p.p.).

Sistemele publice de alimentare cu apă preponderent captează apa din surse de suprafață

În anul 2019, volumul de apă captată a constituit 132,8 mil. m.c., inclusiv apă captată din surse de suprafață – 85,8 mil.m.c. (64,6%), din surse subterane – 33,9 mil.m.c. (25,5%), iar apa captată sau primită din alte surse – 13,1 mil.m.c. (9,9%). Ponderea fântânilor arteziene funcționale utilizate pentru captarea apei, în total fântâni arteziene, a constituit 74,5%.

Totodată, cantitatea de apă distribuită consumatorilor a fost de 91,3 mil m.c., cu 2,4 mil. m.c. mai mult faţă de anul 2018. Diferența de 41,5 mii m.c., dintre volumul de apă captată și volumul de apă distribuită consumatorilor, o reprezintă consumul propriu al întreprinderilor care au captat apă, dar și pierderile de apă în timpul transportării. În medie, pe an la un locuitor, revine 24,2 m.c. de apă distribuită. Din volumul total de apă distribuită, 63,0 mil. m.c. (sau 69,0%) a fost furnizat populaţiei, 4,9% – instituţiilor bugetare, iar 26,1% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă distribuită populaţiei, comparativ cu anul precedent, s-a majorat cu 2,1%.

Lungimea rețelelor publice de canalizare s-a majorat

Nivelul de funcționalitate al sistemelor publice de canalizare este cel mai înalt în mun. Chișinău (100%), regiunea Centru (94,3%) și Sud (88,9%), un nivel mai redus fiind înregistrat în regiunea Nord (86,1%) și UTA Găgăuzia (62,5%). Lungimea totală a reţelelor publice de canalizare a constituit 2,9 mii km sau cu circa 37 km, mai mult faţă de anul 2018. Dat fiind, că nu toate sistemele de canalizare sunt funcţionale, de facto, au funcţionat 2,8 mii km de reţele publice de canalizare (96,6%).

Pe parcursul anului, au fost construite 33,1 km de rețele publice de canalizare și reconstruite 7,5 km, cu 38,2 km și, respectiv, 8,7 km mai puțin, față de anul 20187. Majoritatea rețelelor publice de canalizare noi, 29,4 km (sau 88,8% din totalul lungimii construite) au fost construite în regiunea Centru: în raioanele Călărași – 25,0 km, Orhei și Strășeni – câte 1,5 km, Criuleni – 1,1 km etc.

În anul 2019, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din unitățile economice și sociale s-a desfășurat în 52 municipii și orașe, dar și în 64 de sate.

Localitățile rurale au cel mai redus acces la serviciul public de canalizare

Cu serviciu public de canalizare au fost asigurate 7,6% din totalul localităților țării, 95,0% din municipii și oraşe şi 4,4% din localităţile rurale.

Cea mai mare pondere a localităţilor cu acces la sistemul public de canalizare s-a înregistrat în mun. Chișinău (71,4%) și UTA Găgăuzia (15,6%), iar localităţile din regiunile Sud și Nord au cele mai mici rate de acces (5,4% și, respectiv, 4,7%).

Astfel, se atestă o discrepanță considerabilă dintre sate şi orașe, rețelele publice de canalizare fiind aproape lipsă în mediul rural. Localitățile rurale din raioanele Drochia, Fălești, Glodeni, Soroca, Rezina, Basarabeasca și Cantemir nu au avut deloc acces la canalizare centralizată.

Numărul populației conectate la serviciul public de canalizare este în creștere

În anul 2019, de serviciul public de canalizare au beneficiat 1060,9 mii persoane, din care 1011,5 mii din mediul urban și 49,4 mii din mediul rural. Astfel, la nivel național, în anul 2019, doar 40,3% din populație era conectată de serviciul public de canalizare, în creștere cu circa 3% față de anul 2018.

Astfel, se atestă o discrepanță considerabilă dintre sate şi orașe, rețelele publice de canalizare fiind aproape lipsă în mediul rural. Localitățile rurale din raioanele Drochia, Fălești, Glodeni, Soroca, Rezina, Basarabeasca și Cantemir nu au avut deloc acces la canalizare centralizată.

Numărul populației conectate la serviciul public de canalizare este în creștere

În anul 2019, de serviciul public de canalizare au beneficiat 1060,9 mii persoane, din care 1011,5 mii din mediul urban și 49,4 mii din mediul rural. Astfel, la nivel național, în anul 2019, doar 40,3% din populație era conectată de serviciul public de canalizare, în creștere cu circa 3% față de anul 2018.

Volumul apelor uzate evacuate și epurate este în creștere

În anul 2019, volumul total al apelor uzate evacuate a constituit 70,4 mil. m.c., cu 0,9 mil. m.c. mai mult comparativ cu anul 2018. Comparativ cu anul 2016, volumul apelor uzate evacuate a crescut cu 5,2%.

Localităților din regiunile Centru și Nord le revine cel mai mare număr de stații de epurare

Circa 73% din total sisteme publice de canalizare, erau dotate cu staţii de epurare. Din cele 90 stații de epurare, funcţionale erau 75 unităţi. Cea mai bună situație privind existența stațiilor de epurare, a fost în regiunile Centru si Nord care au avut în dotare 31 și, respectiv, 21 stații funcționale. Lipsa stațiilor de epurare s-a înregistrat în raioanele Glodeni, Soroca și Rezina.

Prin staţiile de epurare a apei, au trecut 68,4 mil. m. c. de apă uzată epurată (97,2%). Din volumul total de apă uzată epurată, 96,6% a fost epurată mecanic, 96,2% biologic, iar 2,6% – fără tratament.