Administrația ACC, prezentă la o nouă ediţie EXPO-APA, 2019

0
663

Administraţia S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” participă la o nouă   ediţie a Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est, care se desfăşoară la Palatul Parlamentului din Bucureşti, organizat de către Asociaţiei Române a Apei. Expoziţia reprezintă cel mai important eveniment anual din sectorul apei, ajungând deja la ediţia cu numărul 21, în cadrul acesteia fiind amenajate atât standuri al furnizorilor de specialitate din domeniul apei, unde sunt expuse echipamente şi tehnologii, cât şi standuri al Comitetelor Teritoriale ale Asociaţiei Române a Apei, unde operatorii îşi expun ultimele realizări. La acest eveniment participă anual peste 1.500 de reprezentanţi ai operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare, ai autorităţilor centrale şi locale, ai institutelor de învăţământ superior şi cercetare, ai organizaţiilor internaţionale de profil, ai Comisiei Europene şi ai instiţuţiilor financiare internaţionale. La invitația, Asociației Române a Apei și administrația S.A. „Apă-Canal Chișinău” participă la acest eveniment.  În premieră în acest an, echipa ACC a participat și la prima ediție a concursului ,,Instalare branșamente sub presiune”. În cadrul concursului angajații furnizorului de apă au realizat într-o conductă sub preisune un branșament, inclusiv au montat un contor.

Concursul profesional are ca obiective:

  • Perfecționarea cunoștințelor de specialitate, a aptitudinilor și deprinderilor specifice, necesare în acitivitate instalatorilor care realizează mentenanța rețelelor cu apă;
  • Evaluarea nivelului de pregătire și a capacității de intervenție a echipelor de participare;
  • Popularizarea în rândul cetățenilor a unor aspecte din acitivitățile desfășurate în cadrul prestării serviciilor de alimentare cu apă privind intervențiile pentru efectuarea branșametelor noi, reabilitări și reparații;
  • Extinderea și îmbunătățirea relațiilor de cooperare și colaborare dintre specialiștii echipelor companiilor de apă din țară și străinătate.

Manifestările Expo-Apa oferă posibilitate producătorilor și importatorilor de materiale și echipamente din sectorul apei să își prezinte cea mai bună ofertă, astfel încât proiectanții, constructorii și companiile de apă să poată să ia cele mai bune decizii pentru îmbunătățirea calității apei în țara noastră. De asemenea, cu ocazia Forumului Regional al Apei, profesioniştii din domeniu au ocazia de a-și face cunoscute atât realizările de peste an cât şi perspectivele de dezvoltare a societăţilor pe care le reprezintă, află soluții inovative de ultimă oră, pentru cele mai diverse domenii profesionale din sectorul alimentării cu apă și de canalizare-epurare.

În opinia administraţiei  S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, doar printr-o strânsă conlucrare dintre autorităţi-furnizori, se va reuşi finalizarea programelor în derulare şi accesarea de fonduri europene. Pentru reuşita acestui obiectiv, sunt necesare comunicarea, transparenţa şi, nu în ultimul rând, schimburile de experienţă.  De aceea, organizarea unor astfel de evenimente, ca Expo-Apa, 2019 și trasarea unor noi parteneriate vor permite implementarea noilor tehnologii și atragerea de noi investiții în domeniu.