Administrația furnizorului de apă susține extinderea apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași

0
583

În contextul dezvoltării politicii de stat în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţie, cu referire la extinderea proiectului apeductului magistral Chişinău-Străşeni-Călăraşi, administrația furnizorului de apă este deschisă pentru o colaborare avantajoasă în proiectul inițiat.

În prezent, S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” este în proces de implementare a Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă din municipiul Chişinău, finanţat din sursele creditelor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi a Băncii Europene de Investiţii (BEI).

Menţionăm, că Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între mun. Chişinău şi S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”, nu cuprinde în aria serviciilor prestate localităţile din raioanele Călăraşi şi Străşeni. Mai mult ca atât, Licenţa Seria AC nr. 000514 din 29.05.2015 privind genul activităţii licenţiate prevede furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare doar la nivel de municipiu şi oraş.

La fel ca şi Metodologia de determinare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 741 din 18.12.2014, care nu prevede prestarea serviciilor la nivel regional.

În contextul celor relatate, întreprinderea susţine în continuare implementarea proiectului ,,Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, dar nu poate fi parte componentă a acestui proiect prin confirmarea  disponibilităţii şi capacităţilor noastre de a asigura furnizarea serviciului de alimentare cu apă cu debitul solicitat până la punctul de delimitare la sistemul de alimentare cu apă.

Menţionăm, că punctul de delimitare la sistemul de alimentare cu apă va fi  punctul de branşare în apeductul magistral cu D-1000 mm al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”, din str. Mirceşti (lângă terenul instalaţiilor de alimentare cu apă ,,Universitatea Agrară”).