Agenți economici în vizorul ACC

0
58

Agenții economici din Chișinău sunt în vizorul furnizorului de apă. Astfel, specialiștii furnizorului de apă, zilnic inspecteaza instalațiile interne de apă și canalizare și totodată, instalațiile de preepurare proprie, fântânile arteziene la întreprinderile industriale, cu întocmirea ulterioara a actului tehnic și a schemei rețelelor de apă și de canalizare, precum și stabilirea punctelor de control a apelor uzate. Astfel de la începtul lunii aprilie au fost întocmite 56 acorduri de preluare a apelor uzate cu agenții economici, iar 3 agenți economici au fost deconectați de la sistemul public de apă și canalizare pentru deversarea în sistemul de canalizare a apelor cu concentrații depășite. Tot în această perioadă au fot prelevate probe de la 48 de agenți economici și au fost efectuate verificări la circa 30 agenți economici ce prevăd:

  • Inspectarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare la consumatorii noncasnici și anume:
  • întocmirea actelor de control tehnic;
  • întocmirea schemelor rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare;
  • stabilirea punctelor de prelevare a apelor uzate.

De asemenea, ca urmare a inspectării, 4 agenți economici au primit prescripții şi au fost avertizaţi despre necesitatea strigentă de a nu deversa în sistemul public de canalizare ape uzate cu concentraţii majorate, de poluanți. În caz contrar, riscă să le fie suspendată furnizarea apei potabile, sau recepţionarea apelor uzate.

Astfel, furnizorul de apă, reiterat solicită tuturor agenților economici suspendarea deversării în sistemul public de canalizare a apelor uzate cu depaşiri sporite ale ingredienţilor poluanţi. Și aceasta deoarece, concentrațiile de poluanți mai mari decât permite regimul de funcționare a sistemului de canalizare, pot pune în pericol buna activitate a treptei biologice a SE.

Mai mult, pentru a evita suspendarea contractelor, furnizorul de apă îndeamnă toți consumatorii care prestează servicii de producție să revadă procesul tehnologic și să nu deverseze substanțe care depășesc concentranțiile maximal admisibile (CMA). Și aceasta deoarece, urmare a constatării faptului nominalizat, se aplică plata, în conformitate cu legislaţia în vigoare.