Agenții economici care deverseaza ape uzate cu poluanti vor fi penalizati sau chiar debransati de la reteaua de canalizare!

0
184

Administrația furnizorului de apă monitorizează nonstop procesul tehnologic de la Stația de epurare mun. Chișinău, pentru a evita ca prin sistemul public de canalizare la stație să ajungă deversări în salvă de ape uzate cu concentrații maxime de poluanți. Și aceasta deoarece, concentrațiile de poluanți mai mari decât permite regimul de funcționare a sistemului de canalizare, pot pune în pericol buna activitate a treptei biologice a SE. Prin urmare, administrația furnizorului de apă va intensifica verificările agenților economici din domeniul vinicol, prelucrării lactatelor, peștelui, cărnii, produselor alcoolice etc. ACC atenționează, că în cazul în care vor fi depistați agenți economici care deversează ape cu concentraţii majorate de poluanţi, aceştia din urmă, riscă să fie sistați. 

Astfel, zilnic se inspecteaza instalațiile interne de apă și canalizare și totodată, instalațiile de preepurare proprie, fântânile arteziene la 2 întreprinderi industriale, cu întocmirea ulterioara a actului tehnic și a schemei rețelelor de apă și de canalizare, precum și stabilirea punctelor de control a apelor uzate. In prezent sunt întocmite 115 Acorduri de preluare a apelor uzate cu agenții economici.

De asemenea sunt prelevate probe de laborator a apelor uzate deversate in sistemul de canalizare centralizat. Prin urmare, doar de la inceputul lunii noiembrie, ca urmare a rezultatelor analizelor laboratorului acreditat al  S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” (ACC) la 5 agenți economici s-au inregistrat depășiri de 10 și mai multe ori ale normativelor CMA (concentrații maxim admisibile). In acest sens, agentilor economici respectivi le-au fost expediate prescripții de avertizare prin care li se cere ca în termen de 10 zile să întreprindă măsuri pentru diminuarea depasirii concentrațiilor maxim admisibile ale poluanților din apele uzate deversate în sistemul public de canalizare. In caz contrar aceștia vor fi deconectați de la sistemul public de canalizare. 

          Totodată, S.A. ,,Apă-Canal Chisinau organizează întruniri cu agenții economici și asociatiile de ramură, pentru soluționarea problemei ce ține de coordonarea măsurilor și termenilor de executare a lucrărilor de construcție a instalațiilor de preepurare și/sau întreprinderea măsurilor suplimentare) pentru evitarea evacuarii apelor uzate care conțin concentrații majorate de poluanți în sistemul public de canalizare.