Angajații Departamentului Dispecerat al S.A. ,, Apă-Canal Chișinău”-alături de consumatori!

0
571

Departamentul Dispecerat este forţa motorică a întreprinderii, iar funcţia principală acesteia este coordonarea activităţii compartimentelor şi asigurarea menţinerii regimului de alimentare cu apă şi evacuarea a apelor uzate a municipiului, dat fiind faptul că anume aici se înregistrează toate informaţiile referitor la avarierile de la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare.

Așa cum, grupul dispecerat activeaza 24/24, toată perioada stării de urgență declarată în legătură cu răspândirea virusului COVID-19, nu a fost excepție. Mai mult, datorită organizării eficiente a programului de lucru, angajații Departamentului au lucrat în forță și au fost parte importantă în asigurarea cu servicii de calitate a consumatorilor.

 În fiecare schimb activează 4 operatori, 2 dispeceri, 1 inginer care exercită funcţia de şef de tură, dar și câte 2 echipe de remediere/examinare a avariilor la reţelele de apă şi 2 echipe la remedierea/examinarea reţelelor de canalizare.

Zilnic, la numărul de telefon al Departamentului Dispecerat, 022  256-666 se înregistrează circa 600-700 de apeluri. Astfel,  locuitorii orașului Chișinău, cât şi cei din suburbii comunică nu doar despre scurgerile de apă şi înfundări de canalizare, dar şi lipsa capacelor pe căminuri, presiunea joasă a apei, etc.

Ca urmare zilnic, în medie sunt reparate și înlăturate câte 40 de avarieri la rețelele de apeduct și câte 70 la cele de canalizare.

În scopul executării lucrărilor de remediere a avarierilor la reţele, pe câteva străzi sunt prevăzute deconectări de apă (vezi rubrica Deconectări pe site-ul întreprinderii – www.acc.md).

De rând cu remedierea reţelelor de apă, pe parcursul zilei, sunt prevăzute executarea unui şir de lucrărila reţelele de canalizare, la care sunt înregistrate  situaţii de avariere.

Echipele de intervenţie depun eforturi sporite pentru ca toate avarierile sau deranjamentele apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate în timp util, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile întreprinderii la parametrii optimali.