ANRE aprobat Planul anual de investiții al titularului de liecență S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC), pentru activitatea de Producere, distribuție și furnizarea energiei termice, pentru anul 2021

0
154

Consilul de admnistrare ANRE a aprobat Planul anual de investilii al S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) pentru anul 2021 în valoare totală de 2 449,23 mii lei. Conform, Planului sunt preconizate investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică inclusiv aferente rețelelor termice, investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice, dar și investiții în rețelele termice și capacitățile de producere existente. Monitorizarea executării Planului anual de investiții aprobat se va face de către Departamentul gaze naturale și energie termică.

Vezi mai jos Planul anual de investiții pentru anul 2021.