ANSP monitorizează calitatea apei potabile în școlile și grădinițele din ţară

0
533

Calitatea apei potabile constituie o problemă prioritară de sănătate publică. Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) asigură monitorizarea calității apei potabile în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din ţară.

Conform datelor parvenite din Centrele de Sănătate Publică teritoriale, 24,2% din apa cu care este asigurată alimentarea instituțiilor de învățământ, nu corespunde parametrilor microbiologici și sanitaro-chimici, fiind  depășiri la nitrați, fluor, bor, hidrogen sulfurat, ammoniac.

În acest context, ANSP recomandăurmătoarele:

– Utilizarea apei din surse sigure de alimentare cu apă potabilă;

– Implementarea tehnicilor adecvate de tratare, cum ar fi defluorizarea, dedurizarea (eliminarea sărurilor de calciu și magneziu) etc, care să asigure instituțiile pentru copii cu apă de calitate;

–  Fierberea apei înainte de a fi consumată, în scopul evitării îmbolnăvirilor prin maladii transmisibile condiționate de calitatea apei;

– Responsabilizarea conducătorilor instituţiilor de învăţământ, autorităţilor administraţiei publice locale și a organelor locale de specialitate din domeniul învățământului, pentru asigurarea accesului copiilor la condiţii de asigurare cu apă, sanitație și igienice adecvate în instituțiile pentru copii;

– Organizarea de către subdiviziunile ANSP, personalul din instituțiile pentru copii a campaniilor periodice de informare şi iniţiere a părinților, copiilor și personalului din instituțiile pentru copii, în probleme ce ţin de protecţia apei potabile şi impactul acesteia asupra sănătăţii şi promovarea practicilor igienice pozitive în rândul copiilor.

/Sursă: ANSP/