Antreprenorii ce deversează ape uzate cu concentrații mari de poluanți riscă sancțiuni, sau chiar debranșarea de la serviciul public de canalizare

0
215

Adminsitrația furnizorului de apă a implementat un plan de acțiuni menit să prevină și să combată deversările de ape uzate cu concentrații majorate de poluanți. Prin urmare, în cadrul întreprinderii activează o echipă, care monitorizează în fiecare noapte în jur de cinci-șapte agenți economici. Astfel, în perioada 7-14 septembrie, specialiștii furnizorului de apă  au prelevat 23 de probe a apelor uzate de la 18 agenți economici. Rezultatele probelor urmează să fie anunțate ulterior de către  Sectorul Laborator, deoarece  acestea se execută și transmit în decurs de 7 zile.  Mai mult, specialiștii întreprinderii monitorizează 24 din 24 de ore deversările care  ajung la Stația de epurare a ACC.

Prescripții sunt emise în cazul antreprenorilor care înregistrează depășiri ale normelor admise. În cazul în care nu se conformează, acești antreprenori riscă să fie debranșați de la sistemul public de apeduct și de canalizare. Despre aceasta a comunicat directorul general interimar al SA „Apă-Canal Chișinău”, Anatolie Lichii, la ședința operativă de la Primăria capitalei.

În cazul depășirii a valorii CMA conform hotărârii de Guvern 950, se expediază:

a) Scrisoare informativă către Inspecția pentru protecția mediului Chișinău;

b) Agentului economic – prescripția prin care este informat de rezultatele Raportului de laborator, precum și este avertizat de a înlătura neconformitățile în termen de 10 zile de la recepționarea scrisorii (model atașat).

După 10 zile din momentul când consumatorul a recepționat scrisoarea, se preiau repetat probele apelor uzate. Dacă probele din nou depășesc valoarea CMA conform hotărârii de Guvern 950, consumatorului îi este expediat Avizul de deconectare de la sistemul public de apă și de canalizare (model atașat), la care se anexează rezultatele probelor preluate și în care se indică data nemijlocită a deconectării (aproximativ peste 10 zile lucrătoare).

Totodată, se emite Ordinul de deconectare a consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare.