Anunț cu privire la survenirea modificărilor în procedura de achiziții privind – reprezentarea intereselor S.A. „Apă-Canal Chișinău” în instituțiile arbitrajului internațional

0
339

Beneficiarul anunță despre modificarea orei limită de depunere a ofertei – 14.02.2020, 15:45.