Anunț despre intrarea in vigoare a unor acte normative ce țin de prestarea serviciului public de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate

0
530

S.A. „Apă-Canal Chișinău” aduce la cunoștința consumatorilor, că de la 01.05.2020, au intrat în vigoare 3 acte normative de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, emise în cadrul ședinței publice din 27 septembrie 2019, de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după cum urmează:

– Hotărârea nr. 355 din 27-09-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

– Hotărârea nr. 356 din 27-09-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

– Hotărârea nr. 359 din 27-09-2019, cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.